Ημερομηνία 21 Μαϊου 2019
CSB GP1272 F2 Lead Acid Μπαταρία 12V / 7.2Ah
CSB HR1234W F2 Lead Acid Μπαταρία 12V / 9Ah
GlobalSat USB GPS Receiver BU-353S4 New SiRF STAR IV GSD4e
NC800 IP Camera MJPEG with IR leds
Equip Πολύπριζο 4 θέσεων 333281 Schuko με είσοδο IEC C14
Home Compilers Basic


BASCOM 8051©
Λεπτομέρειες προϊόντος
• Δομημένος προγραμματισμός BASIC με εντολές: IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT-CASE.

• Γρήγορος κώδικας μηχανής.

• Μεταβλητές: Bit, Byte (1 byte), Integer (2 bytes), Word (2 bytes), Long (4 bytes), Single (4 bytes).

• Ο παραγόμενος μεταφρασμένος κώδικας λειτουργεί με όλους τους 8051 μικροελεγκτές όπως AT89C1051, AT89C2051, 8031, 8032, 8051, 8052, 80552, 80535....

• Η δομή της γλώσσας είναι συμβατή με τις δομές των Visual Basic & Quick Basic της Microsoft©.

• Δυνατότητα δημιουργίας τοπικών μεταβλητών και συναρτήσεων, καθώς και βιβλιοθηκών.

• Βιβλιοθήκες για LCD Displays, I²C, 1 WIRE.

• Ενσωματομένος εξομοιωτής για το μεταφρασμένο πρόγραμμα με όλες τις λειτουργίες του μικροελεγκτή.

• Υποστήριξη για προγραμματισμό μέσω SPI, PG2051, PG302, SE512, SE514, TAFE.

• Δωρεάν αναβαθμήσεις (χωρίς περιορισμούς).
Ειδική τιμή για σπουδαστές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Αυτόματη προτροπή βοήθειας κατά την πλητρολόγηση εντνολών και διαχωρισμός εντολών, μεταβλητών με χρήση έντονων χαρακτήρων.

Η δοκιμαστική έκδοση BASCOM-8051 2.0.13.0 μεταφράζει κώδικα ως 4KB. Κατάλληλη για τον 89S4051.

• Κατεβάστε το εγχειρίδιο του μεταφραστή BASCOM-8051 έκδοση 2.0.12.0 σε μορφή PDF.

Εντολές που υποστηρίζονται:
• Decision and structures
IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, DOWNTO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.

• Input and output
PRINT, INPUT, INKEY, PRINTHEX, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE, SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, LCDHEX, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT.

• Numeric functions
AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD.

• I2C
I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE.

• 1WIRE
1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET.

• SPI
SPIINIT, SPIIN, SPIOUT.

• Interrupt programming
ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, PRIORITY SET/RESET, COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.

• Bit manipulation
SET, RESET, ROTATE, BITWAIT.

• Variables
DIM, BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING , DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.

• Miscellaneous
REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD, INP,OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK, POKE, CPEEK, GETRC5.

• Compiler directives
$INCLUDE, $NOINIT, $BAUD and $CRYSTAL, $OBJ, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, $ROMSTART, $RAMSIZE, $RAMSTART, $MONSTART, $IRAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD.

• Conditional compilation
#IF, #ELSE, #ENDIF

• String manipulation
STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LCASE, UCASE

 
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Τιμή: 79.64 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24 % )
Λοιπές πληροφορίες
Διαθεσιμότητα
Άμεση.
Επιλέξτε ποσότητα για παραγγελία
Ποσότητα:
IP - CCTV Surveillance Systems
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-15 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 14231 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 2792444 | Fax: 210 2798444
Email: info@e-develop.gr